סדנאות

מטרת הסדנא הנה להמחיש בדרכים מגוונות, את חשיבות מערכת הרגש והנגישות אליה.

חשיבות זו מתבטאת ע"י הקשר הישיר בין יכולות קוגניטיביות שונות (קשב, ריכוז, זיכרון וכדו') לבין המשמעות הרגשית שמוענק לגירוי\ לסיטואציה, דרך הקשר בין מצב רגשי לתפקוד קוגניטיבי, ע"י הקשיים המתעוררים כשאנו מבקשים לבטא ולשתף את רגשותנו, דרך מידת המודעות של אדם לעולמו הרגשי ויכולתו להכיל, להביע ובעיקר להתמודד עם עולם זה חרף הפחדים העומדים בדרכו .