פעילות הרגשות במוח – כיצד מייצרים שינוי?

הרצאות
ההרצאה עוסקת בהתפתחותה של המערכת הלימבית ובחשיבותה מבחינה הישרדותית ותפקודית בחיינו. וכן ביחסים המורכבים המתרחשים ללא הרף בין המוח לסביבה אליה הוא נחשף, ובין סביבתנו למוחנו אשר יוצר ומקיים אותה.

מטרתה העיקרית של ההרצאה- להציג ולהבהיר את טבעו של המוח כמכונה לומדת, בעלת פלסטיות מרשימה, עובדה בעלת השלכות רבות בכל הנוגע ליכולתנו לשנות את האופן בו אנו מתמודדים עם עולמנו הרגשי (ע"י וויסות, קבלה, הכלה ועוד), לשנות דפוסי מחשבה, התנהגות והתנהלות כללית (הכוללת גם יכולות קוגניטיביות – ארגון זמן, איכות עיבוד מידע, קשב ועוד).

בין נושאי ההרצאה:

  • מהי למידה?
  • מהי שפת המוח? (תקשורת נוירונאלית)
  • כיצד מתרחשת למידה במוח?
  • התפתחות המוח (דגש על המערכת הלימבית) כתלויית סביבה.
  • ההשלכות של חשיפה לסביבה אבנורמלית על התפתחות המוח (דגש על המערכת הלימבית).
  • היכולת להרגיש כרוכה בקוגניציה – פעילות רגשות וקוגניציה במוח.
  • פעילות לימבית תקינה – שיקוף פנימי לאופן ההתמודדות עם רגשות אברסיביים.
  • מהי למידה רגשית?
  • האם וכיצד ניתן לשנות למידה במוח?