חקר המוח והרגשות

הרצאות
ההרצאה עוסקת בחשיבותו ובמשמעותו של הרגש מבחינה הישרדותית, בריאותית ונפשית.
חשיבות זו, מתבטאת בליקויים התפתחותיים עקב הזנחה ואי זמינות רגשית ובנזקים גופניים ומוחיים שונים, עקב ניתוק והדחקת רגשות.
ההרצאה כוללת ממצאים עדכניים, על הקשר הישיר בין יכולת הכלה וביטוי רגשי, לבין פעילות מוחית תקינה, בריאות פיזית ותחושת ה- Well – being בחיינו.

בין נושאי ההרצאה:

 • מהו רגש? הגדרות ומאפיינים
 • שפת המוח – מהי תקשורת נוירונאלית?
 • חלוקת המוח –למבנים ותפקידים.
 • תפקיד הסביבה וסוג ה-Attachment בהתפתחות המוח ומערכת הרגש – נרחיב על ההשלכות של סביבה אבנורמלית (מזניחה \ מתעללת) ובריאה \ בטוחה בינקות ובילדות.
 • מהו ה"מוח הרגיש" – הצגת המערכת הלימבית - המבנים המוחיים האחראים על ויסות רגשי, עיבוד הפעילות החושית לרגשות ופרשנותם. בחלק זה, יפורטו מבנים אלו ומה אנו יודעים על תפקודם? על מצבים בהם קיימים ליקויים בפעילותם? והשלכותיהם על מצבו הנפשי של האדם.
 • פעילות רגשות שונים במוח – בחלק זה יפורטו אופי פעולתם של רגשות שונים (כגון – אהבה, עצב, שמחה, אמפטיה ועוד) במוח והבדלים בין המינים בפעילות זו.
 • Mirror Neurons – תפקיד נוירוני "מראה" בהבנת ה"עצמי" והאחר וביכולת אמפטית.
 • ניתוק והדחקת רגשות – מהו ניתוק רגשי ומהי הדחקה רגשית? מהן הסיבות לתופעות אלו ברמה אינדיבידואלית וברמה חברתית? מהי הדחקה יעילה? הנזקים של תופעות אלו והשלכותיהם.
 • מחקרים עדכניים - עיקרי הממצאים הקיימים בספרות המקצועית כיום, שעוסקים בקשר ישיר בין בריאות פיזית, פעילות מוחית תקינה ובריאות נפשית. בחלק זה, נשוחח על ההשלכות והמשמעויות של חסך רגשי, הדחקות רגשיות, ניתוקים וחוסר הבעה רגשית.
 • ה"טאבו" התרבותי על התמודדות עם רגשות והבעתן – בחלק זה, נדון בקשיים והמגבלות בהתמודדות והבעת רגשות, נרחיב על הסיבות המרכזיות לחסך בהבעה רגשית.
 • חווית העולם הרגשי – ההרצאה משלבת תרגילים חוויתיים שנועדו להמחיש עבור המשתתפים את חשיבות חווית הרגש ולהעניק משמעות עמוקה יותר בנוסף לידע האקדמי המועבר.