המוח האנושי

מוח וסביבה – יחסי שנאה אהבה


הקורס עוסק ביחסים המורכבים המתרחשים ללא הרף בין המוח לסביבה אליה הוא נחשף, ובין סביבתנו למוחנו אשר יוצר ומקיים אותה.

מטרתו העיקרית של הקורס הנה, להציג ולהבהיר את טבעו של המוח כמכונה לומדת, בעלת פלסטיות מרשימה, עובדה בעלת השלכות רבות בכל הנוגע ליכולתנו לשנות דפוסי מחשבה, התנהגות והתנהלות כוללת הכוללת גם את עולמנו הרגשי.
בנוסף, עוסק הקורס במשמעויות הרגשיות הנובעות מהבנה זו ובייתרונות והקשיים המתעוררים בעקבותיה.

בין נושאי הקורס:

  • מהי למידה?
  • מהי שפת המוח?
  • כיצד מתרחשת למידה במוח?
  • התפתחות המוח כתלויית סביבה.
  • ההשלכות של חשיפה לסביבה אבנורמלית על התפתחות המוח.
  • התפתחות המוח תוך דגש על מערכת הרגש והקוגניציה.
  • האם היכולת ללמוד כרוכה בקיום של תודעה?
  • מהי למידה רגשית?
  • האם וכיצד ניתן לשנות למידה במוח?


ד"ר קרן בן יצחק

PhD במדעי המוח

M.Sc פסיכולוגיה מחקרית – ניסויית.