המוח האנושי

פעילות הרגשות במוח ועולמנו הרגשי- הקורס - מדוע חשוב להרגיש?


הקורס עוסק בחשיבותו ובמשמעותו של הרגש מבחינה הישרדותית, בריאותית ונפשית.
חשיבות זו, מתבטאת בליקויים התפתחותיים עקב הזנחה ואי זמינות רגשית ובנזקים גופניים ומוחיים שונים, עקב ניתוק והדחקת רגשות.
ההרצאות כוללות ממצאים, על הקשר הישיר בין יכולת הכלה וביטוי רגשי, לבין פעילות מוחית תקינה, בריאות פיזית ותחושת ה - Well – being בחיינו.

בין נושאי הקורס:

  • מהו רגש? הגדרות ומאפיינים
  • שפת המוח – מהי תקשורת נוירונאלית?
  • חלוקת המוח –מבנים ותפקידים.
  • תפקיד הסביבה וסוג ה Attachment בהתפתחות המוח ומערכת הרגש –
  • מהו ה"מוח הרגיש" – הצגת המערכת הלימבית - המבנים המוחיים האחראים על ויסות רגשי, עיבוד הפעילות החושית לרגשות ופרשנותם.
  • פעילות רגשות שונים במוח – בחלק זה יפורטו אופי פעולתם של רגשות שונים (כגון – אהבה, עצב, שמחה ועוד) במוח ונציין הבדלים בין המינים.
  • ניתוק והדחקת רגשות – מהו ניתוק רגשי ומהי הדחקה רגשית? מהן הסיבות לתופעות אלו ברמה אינדיבידואלית וברמה חברתית? מהי הדחקה יעילה? הנזקים של תופעות אלו והשלכותיהם.
  • מחקרים עדכניים - עיקרי הממצאים הקיימים בספרות המקצועית כיום, שעוסקים בקשר ישיר בין בריאות פיזית, פעילות מוחית תקינה ובריאות נפשית. כיצד חסך רגשי, הדחקות רגשיות, ניתוקים וחוסר הבעה רגשית משפיעים על תפקוד מוחי, על תפקודנו היומיומי ועל בריאותנו באופן כללי?
  • ה"טאבו" התרבותי על התמודדות עם רגשות והבעתן – בחלק זה, נדון בקשיים והמגבלות בהתמודדות והבעת רגשות, נרחיב על הסיבות המרכזיות לחסך בהבעה רגשית.


ד"ר קרן בן יצחק

PhD במדעי המוח

M.Sc פסיכולוגיה מחקרית – ניסויית.