המוח שלי ואני

6 הרצאות אשר עוסקות בחוויות חיים הנוצרות ע"י מוחנו.
המשימה המורכבת ביותר בחיינו היא לשאת את עצמנו, את החוויה בה אנו חשים בכל רגע ורגע.
זו מטלה שלא ניתן להתחמק ממנה, לעתים היא מסבה לנו עונג וסיפוק עילאיים ולעתים היא נחווית כבלתי נסבלת.
חווית קיום זו - תודעה, נוצרת ע"י פעילות העצבית במוחנו ומורכבת מתכנים שונים - חלקם בעלי מטען חיובי וחלקם בעלי מטען שלילי.
בסדרת ההרצאות הנוכחית נעסוק במאפייניו של המוח האנושי, בעולמות אשר נוצרים מפעילותו ועמם עלינו להתמודד בחיינו.

פעילות הרגשות במוח ועולמנו הרגשי- הקורס - מדוע חשוב להרגיש?

הקורס עוסק בחשיבותו ובמשמעותו של הרגש מבחינה הישרדותית, בריאותית ונפשית.
חשיבות זו, מתבטאת בליקויים התפתחותיים עקב הזנחה ואי זמינות רגשית ובנזקים גופניים ומוחיים שונים, עקב ניתוק והדחקת רגשות.
ההרצאות כוללות ממצאים, על הקשר הישיר בין יכולת הכלה וביטוי רגשי, לבין פעילות מוחית תקינה, בריאות פיזית ותחושת ה - Well – being בחיינו.

זרם של תודעה ויצרים

הקורס עוסק בתודעה (למתרחש בעולם החיצוני והפנימי) ומתמקד בקשיים ובמגבלות הכרוכים בקבלה והשלמה עם תודעה כואבת או יצרים "אסורים" לצד הפונקציות הרבות שהם ממלאים.
מהי תודעת העצמי? האם והיכן היא שוכנת במוחנו? מתי רמת המודעות לעצמי יורדת ומדוע?
מהו זרם של תודעה? כיצד הוא מתחיל ומסתיים?
מטרת הקורס ,הנה לחשוף ולהציג את הקשר בין פעילות עצבית באזורי מוח שונים לבין יכולתנו לאינטרוספקציה (התבוננות פנימה).

מוח וסביבה – יחסי שנאה אהבה

הקורס עוסק ביחסים המורכבים המתרחשים ללא הרף בין המוח לסביבה אליה הוא נחשף, ובין סביבתנו למוחנו אשר יוצר ומקיים אותה.

מטרתו העיקרית של הקורס הנה, להציג ולהבהיר את טבעו של המוח כמכונה לומדת, בעלת פלסטיות מרשימה, עובדה בעלת השלכות רבות בכל הנוגע ליכולתנו לשנות דפוסי מחשבה, התנהגות והתנהלות כוללת הכוללת גם את עולמנו הרגשי.
בנוסף, עוסק הקורס במשמעויות הרגשיות הנובעות מהבנה זו ובייתרונות והקשיים המתעוררים בעקבותיה.